Czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego? Wiele osób zastanawia się nad tym. Jaka jest różniąca pomiędzy tymi dwoma rodzajami tłumaczeń? Które z nich są ważniejsze? Przysięgłe czy zwykłe? Odpowiedź wydaje się być oczywista. Warto poznać najważniejsze różnice między tłumaczeniem przysięgłym i zwykłym. Pierwsza i najważniejsza z nich to osoba realizująca przekład. Otóż, tłumaczenie zwykłe może wykonać każdy tłumacz. Tłumaczenie uwierzytelnione tylko tłumacz przysięgły. Dziś kilka słów w temacie czym się rożni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego.

Czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego?

Chcesz wiedzieć czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego? Zatem przede wszystkim poznajmy czym jest tłumaczenie przysięgłe. Tak naprawdę poprawna nazwa tego typu tłumaczeń to tłumaczenie uwierzytelnione. Jego potoczne określenie wzięło się od osoby tłumacza przysięgłego. Kim jest tłumacz przysięgły? To osoba, która po zdaniu egzaminu została zaprzysiężona przez Ministra Sprawiedliwości. Posiada pieczęć i prawo do realizacji tłumaczeń uwierzytelnionych. Zasadnicza różnica pomiędzy tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym to właśnie osoba realizująca przekład.

Przeczytaj również: Gdzie zrobić tłumaczenie dokumentów?

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Jak zostać tłumaczem przysięgłym? Kim jest tłumacz przysięgły? Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego. Zasady wykonywania zawodu reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. To z niej wynikają wszystkie jego prawa i obowiązki. Także odpowiedzialność. Tłumacz przysięgły jest urzędnikiem państwowym. I ponosi odpowiedzialność prawną za każde tłumaczenie.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym? Kandydat na tłumacza przysięgłego musi spełnić wysokie kryteria. Nie tylko dotyczące znajomości danego języka obcego. Taka osoba musi posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Taka osoba musi mieć także pełną zdolność do czynności prawnych.  Ale to nie wszystko. Kandydat musi także znać świetnie język polski. Nie może być też osobą karaną. Za żadne umyślne przestępstwo skarbowe. Ani za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Ale to nadal nie wszystko. kandydat do zawodu musi mieć ukończone studia wyższe.

Trzeba jeszcze zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. Samo jednak zdanie egzaminu nie daje jeszcze prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Kiedy można wykonywać zawód tłumacza przysięgłego? Po tym gdy tłumacz zostanie wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Aby uzyskać wpis, trzeba złożyć wniosek i złożyć ślubowanie przed Ministrem Sprawiedliwości. W ten sposób osoba taka uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu. Dopiero wówczas ma prawo do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych.

Tłumacz przysięgły posiada pieczęć tłumacza, którą poświadcza tłumaczenie. Pieczęć zawiera imię i nazwisko tłumacza. To on także składa własnoręczny podpis pod tłumaczeniem. Tym samym tłumaczony dokument zyskuje moc prawną. W ten sposób tłumaczone są dokumenty urzędowe i formalne. Takie jak np. akt urodzenia czy świadectwa pracy. Jakie inne dokumenty może przetłumaczyć tłumacz przysięgły? To każdy dokument prawny, sądowy i procesowy. Wszystkie ważne dokumenty wymagają uwierzytelnienia. Wówczas musimy udać się do tłumacza przysięgłego. I skorzystać z usług takiej osoby. Warto wiedzieć, że tłumacz przysięgły może wykonywać tłumaczenia nie tylko pisemne. W zakresie jego czynności są też tłumaczenia ustne. Najlepsi tłumacze przysięgli pracują w biurze tłumaczeń.

Czym różni się tłumaczenie zwykłe od tłumaczenia przysięgłego?

Wykonać tłumaczenie zwykłe może każdy tłumacz. Zasadniczo, aby zostać tłumaczem zwykłym nie trzeba mieć nawet ukończonych studiów wyższych. Ale to nie oznacza, że nie warto ich mieć. Studia dają solidne podstawy do pracy w tym zawodzie.

Zwykły tłumacz realizuje tłumaczenia nieuwierzytelnione. Inaczej określane są jako tłumaczenia nieprzysięgłe. Takie tłumaczenie nie jest opatrzone podpisem i pieczęcią. Nie ma też mocy prawnej. Nie jest wiec oficjalnym dokumentem. Kiedy wystarczy nam tłumaczenie zwykłe? Stosujemy je do wszystkich tekstów, które nie mają oficjalnego charakteru. To prywatna korespondencja, które nie przedkładamy do urzędów. To tłumaczenia instrukcji obsługi czy oferty handlowe. Ale także tłumaczenia specjalistyczne.

Nie każdy jednak może zostać tłumaczem. Bo w tej pracy wymagane jest coś więcej. To nie tylko konieczność znajomości języka obcego. To o wiele więcej. Jakie cechy powinien mieć zwykły tłumacz? Dobry tłumacz zwykły to ten, który jest ekspertem danego języka. Nie tylko obcego. Także ojczystego. Dlatego tłumacz zwykły powinien tez doskonale radzić sobie z językiem polskim. Trudno bowiem wyobrazić sobie tłumacza, który nie zna własnego języka ojczystego. Musi też posiadać umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy. Wydaje się być to oczywiste. Ale tu ważny jest poziom językowy. I doświadczenie.

Jaka jest różnica pomiędzy tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym?

Czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego? Przede wszystkim osobą realizującą przekład. Tłumaczenie uwierzytelnione może wykonać tylko tłumacz przysięgły. Nie ma innej możliwości. To on wykonuje poświadczenia dokumentów i nadaje im moc urzędową. Takie tłumaczenia są wymagane w przypadku wszystkich oficjalnych dokumentów. Dlatego chcąc przetłumaczyć np. akty stanu cywilnego musimy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. Wszystkie inne dokumenty nieoficjalne możemy zlecić tłumaczowi zwykłemu. Czym jeszcze rożni się tłumaczenie zwykłe od tłumaczenia przysięgłego? Różnica między jednym a drugim polega na odpowiedzialności, jaką ponosi tłumacz.

Każde tłumaczenie przysięgło opatrzone jest pieczęcią i podpisem tłumacza. Tym samym tłumacz potwierdza zgodność przekładu z prawem. I to pod rygorem odpowiedzialności cywilnej. W przypadku wystąpienia błędów, taki tłumacz przysięgły bierze odpowiedzialność prawną. Jeśli klient z tego tytułu poniesie straty, może ubiegać się o odszkodowanie. Odpowiedzialność finansowa to nie wszystko. Taki tłumacz może zostać też pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej. A w skrajnych przypadkach może nawet zostać usunięty z zawodu.

Takiej odpowiedzialności nie ma w przypadku tłumaczeń zwykłych. Zwykły tłumacz odpowiada tylko przed klientem. I własnym sumieniem. Jeśli w tłumaczeniu nieprzysięgłym pojawią się błędy, sprawa ta jest rozwiązywana pomiędzy nim a klientem.

Czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego? Jak widać różnice są dość istotne. Chcąc zlecić tłumaczenia dokumentów, udajemy się do tłumacza przysięgłego. W przypadku pozostałych treści wystarczy nam tłumaczenie zwykłe. Warto jednak wiedzieć, że każde z tych tłumaczeń ma swoją wartość merytoryczną. Każde z nich powinno być wykonane starannie i rzetelnie. Dlatego każde tłumaczenie należy zlecać profesjonaliście. Takiemu, który dokona perfekcyjnego przekładu. Bez względu na to, czy będzie to przekład zwykły czy uwierzytelniony. Bo tłumaczenia z języka polskiego na język obcy i odwrotnie są sztuką. Trudniejszą niż nam się wydaje.

Może Cię także zainteresować:

 

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]
Poprzedni post Ile zarabia tłumacz hiszpańskiego?
Następny post Umowa o współpracy z tłumaczem