Dla osób niesłyszących język migowy jest najczęściej jedyną formą komunikacji. To skuteczna i szybka metoda porozumiewania się. Niestety, najczęściej osoby te mają problem z nawiązaniem relacji z osobami słyszącymi. Paradoksalnie tą barierą jest właśnie język migowy. Niewielu z nas, osób słyszących zna bowiem ten język. W większości porozumiewają się nim jedynie osoby mające kontakt na co dzień z osobami głuchymi i tłumacze języka migowego. A szkoda, że tak wąski krąg osób zna ten język. Dla osób niesłyszących jest sposobem rozumienia świata, jego odbioru i relacji międzyludzkich. Język migowy w niczym nie ustępuje standardowej formie komunikacji. Tak samo wyrażamy w nim emocje, uczucia i myśli. Jedyną różnicą jest narzędzie tej komunikacji. Polski język migowy rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego warto go poznać. Czy każdy może nauczyć się języka migowego? A jak zostać tłumaczem języka migowego? Czy jest trudny do opanowania?

Jak zostać tłumaczem języka migowego?

Język migowy jest bardzo specyficzny. Przede wszystkim jest inny niż każdy znany język. Wynika to z narzędzia komunikacyjnego, którym są dłonie porozumiewającego się w tym języku. Dlatego dla wielu osób wydaje się on być trudny do nauczenia się. Czy tak jest faktycznie? Wizyta w banku, urzędzie czy w sklepie to nadal ogromne wyzwanie dla osób niesłyszących. Tymczasem, zgodnie z przepisami prawa, od 2012 roku każdy urząd powinien zapewnić w języku migowym obsługę osób niesłyszących. Jaka jest rzeczywistość? Delikatnie określając – bywa różnie. Z jednej strony w urzędzie powinna być zatrudniona osoba posługująca się językiem migowym lub przeszkolony w tym języku pracownik. Jednak wciąż osoby z niepełnosprawnością słuchową mają problem z komunikacją. Nie jest ona spowodowana ich niepełnosprawnością, a brakiem wyszkolonej kadry danej instytucji.

Kim jest tłumacz języka migowego? To osoba, która biegle włada językiem migowym. Ale to nie wszystko. Tłumacz języka migowego powinien wykazywać się także podzielną uwagą, cierpliwością i umiejętnością nawiązywania kontaktów. Wynika to w głównej mierze ze specyfiki języka migowego. W jego komunikacji kontakt bezpośredni jest najważniejszą kwestią. Tłumaczenie języka migowego nie polega wyłącznie na zastępowaniu wyrazów języka fonicznego znakami migowymi. To bardzo złożony proces wymagający od tłumacza wyjątkowych zdolności kognitywnych i interpersonalnych. Najprościej ujmując, tłumaczenie języka migowego polega na odbiorze komunikatu w jednym języku i przełożenia go na język docelowy.

Jak zostać tłumaczem języka migowego? Język migowy jest takim samym językiem jak każdy język obcy. Podobnie jak dla każdego z nas język angielski, tak dla osób niesłyszących takim językiem „obcym” jest język polski. Aby zostać tłumaczem języka migowego konieczna jest doskonała znajomość tego języka. Należy również ukończyć odpowiednie kursy oraz uzyskać certyfikat językowy potwierdzający kompetencje.

Tak samo jak w innych językach, poziom języka migowego określają odpowiadające im certyfikaty. Podstawowym poziomem języka migowego jest T1. Oznacza on znajomość języka migowego na poziomie opanowania co najmniej 750 znaków migowych. Uzyskać ten certyfikat może każdy, kto ukończył kurs języka migowego. Wszystkie wyższe certyfikaty, np. T2 są potwierdzeniem już biegłej znajomości tego języka. Do ich zdobycia często konieczne jest ukończenie studiów licencjackich lub studium w kierunku języka migowego.

Warto przeczytać: Do której rodziny językowej należy język hiszpański i co z tego wynika?

Gdzie można uzyskać kwalifikacje tłumacza języka migowego?

Przede wszystkim należy znać język migowy. Umiejętności językowe zdobywane są podczas profesjonalnych kursów. Najczęściej organizowane są przez instytucje, fundacje i stowarzyszenia zrzeszające osoby niepełnosprawne lub wspierające je. Aby wybrać dobry kurs polskiego języka migowego (pjm) warto wybrać ten rekomendowany przez Polski Związek Głuchych. Aby zostać tłumaczem pjm należy uzyskać certyfikat. Dzięki kursom języka migowego nie tylko zdobywamy wyższe umiejętności posługiwania się tym językiem. To niezbędne do pracy w tym zawodzie.

Po ukończonym kursie uczestnik otrzymuje świadectwo. Wydawane jest ono na podstawie uprawnień określonych w ustawy z dnia 27 lipca 2005 prawo o szkolnictwie wyższym. Jednak warto wiedzieć, że samo ukończenie kursu może być niewystarczające do pracy w zawodzie tłumacza języka migowego. Aby móc pracować w zawodzie tłumacza języka migowego, należy również zdać egzamin. Organizowany jest on przez Polski Związek Głuchych. Dopiero po jego zdaniu taka osoba zostaje profesjonalnym tłumaczem języka migowego. Każdy tłumacz polskiego języka migowego wpisywany jest do rejestru tłumaczy PJM, SJM i SKOGN. Prowadzą go wojewodowie na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Co ważne, istnieje możliwość uzyskania statusu tłumacza przysięgłego języka migowego. Wówczas taki tłumacz, podobnie jak inni tłumacze przysięgli wpisywany jest na listę tłumaczy.

Tłumacz bez wątpienia jest pośrednikiem w komunikacji międzyludzkiej. To on w imieniu drugiej osoby nawiązuje kontakt i jest łącznikiem w życiu codziennym. Tłumacz języka migowego jest szczególna osobą. Dlatego tak istotna kwestią jest, aby tłumacze języka migowego byli starannie przygotowani merytorycznie, ale także mentalnie do swojej pracy. Na usługi tłumaczy języka migowego jest coraz większe zapotrzebowanie. Dziś osoby niesłyszące są traktowane na równi z osobami pełnosprawnymi. Dlatego tak ważna jest w ich życiu płynna komunikacja, którą zapewniają tłumacze języka migowego.

Może Cię także zainteresować:

 

 

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]
Poprzedni post Jedne z najpopularniejszych baśni świata
Następny post Rola marketingu wśród odbiorców hiszpańskojęzycznych