Rodzaje tłumaczeń pisemnych. Skoro tu jesteś, zapewne interesuje Cię praca tłumacza i rodzaje tłumaczeń, jakie może wykonywać. Znasz jakieś? Potrafisz wymienić? Jeśli nie, nic nie szkodzi. Jesteś tu przecież, aby poznać odpowiedzi na swoje pytania, dowiedzieć się czegoś. Podpowiemy Ci więc, jakie rozróżniamy ich rodzaje, a nawet opiszemy na czym konkretnie polegają i czym się różnią. Mamy nadzieję, że wiedza dziś zdobyta pomoże Ci rozjaśnić wiele zaspektów związanych z zawodem tłumacza i rodzajami tłumaczeń. Jesteś ciekaw? Zaczynamy!

Różne rodzaje tłumaczenia

Istnieją różne rodzaje tłumaczeń. Charakterystyka ta jest dość obszerna. Językoznawcy zajmujący się tłumaczeniami publikują wiele badań i opracowań w obrębie tej tematyki. Na rodzaje tłumaczeń można spojrzeć z rożnych perspektyw, np. pod kątem cech języka, autora i adresata tłumaczenia, stopnia wierności przekładu. Znajomość tych typów może zainteresować osoby chcące zostać tłumaczami, może być pomocna przy wyborze drogi edukacji. Pozostali mogą po prostu dla własnej wiedzy poznać rodzaje tłumaczeń.

Podział ze względu na sposób tłumaczenia. Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje tłumaczeń. Każde ma inną formę i będzie wymagało od tłumacza nieco innych umiejętności.

Tłumaczenie pisemne: najprościej mówiąc, polega ono na przetłumaczeniu tekstu w formie pisemnej. Tłumacz musi wykazać się bardzo dobrą znajomością języka, aby dobrze wyłapać wszystkie idiomy czy kontekst i przełożyć tekst na język docelowy;

Tłumaczenie ustne: tłumaczenie ustne, jak mówi sama nazwa, polega na przetłumaczeniu usłyszanego tekstu. Tutaj trzeba wykazać się bardzo dobrą dykcją, umiejętnością zapamiętywania, biegłą znajomością języka. Wierność takiego przekładu może być zaburzona, gdyż tłumacz nie będzie w stanie powtórzyć słowo w słowo usłyszanych zdań. Bedzie starał się przekazać treść jak najbardziej zrozumiale i treściwie.

Nadmienimy tylko, że tłumaczenia ustne dzielą się jeszcze na kilka grup. Rozróżniamy tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne i a vista. Ale przejdźmy do głównego tematu, czyli tłumaczeń pisemnych.

Rodzaje tłumaczeń pisemnych

Poznaliśmy rodzaje tłumaczeń. Skupmy się więc na tłumaczeniach pisemnych i ich rodzajach. Jest ich wiele i każdy z nich wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie. Wymienić tu możemy: Tłumaczenie przysięgłe, specjalistyczne, medyczne, tłumaczenie maszynowe (automatyczne), naukowe, literackie i prawne.

Wiedziałeś? Znałeś niektóre z tych nazw? Wiesz na czym polegają? Poniżej prezentujemy każdy z wymienionych rodzajów.

Rodzaje tłumaczeń pisemnych: Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe to chyba najbardziej charakterystyczne rodzaje tłumaczeń pisemnych. Jeśli miałeś kiedykolwiek do przetłumaczenia akt urodzenia, ślubu, prawo jazdy czy dowód, korzystałeś właśnie z usług tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia te wykonywane są na potrzeby różnych instytucji np. policji czy sądów, ale także dla firm i osób prywatnych. Tłumacze przysięgli przekładają oficjalne dokumenty urzędowe, umowy, dyplomy, zarówno z języka obcego na polski jak i odwrotnie.  Wykonują także tłumaczenia ustne. Aby zostać tłumaczem przysięgłym konieczne jest uzyskanie stosownych uprawnień i spełniać warunki zawarte w „Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego” z dnia 25 listopada 2004 roku, a należą do nich:

 • obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumie-nia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
 • znajomość języka polskiego;
 • pełną zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność a za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
 • ukończenie magisterskich studiów wyższych na kierunku filologia lub ukończenie magisterskich studiów wyższych na innym kierunku i studia podyplomowe w za-kresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka;
 • złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwanego dalej egzaminem na tłumacza przysięgłego.

Rodzaje tłumaczeń pisemnych: Tłumaczenie maszynowe (automatyczne)

Najszybsze i najprostsze jest tłumaczenie maszynowe, zwane też automatycznymi, które wykonywane jest przez aplikację, która korzysta ze złożonych algorytmów językowych. Ta metoda oparta jest na sztucznej inteligencji i korzysta z bazy już wcześniej przetłumaczonych tekstów. Polega na wklejeniu trreści do programu, który automatycznie tłumaczy na język docelowy. Tak działa popularny translator. Główną zaletą tego rozwiązania jest szybkość, ponieważ taki przekład trwa dosłownie chwilę. Czy jednak jest wiarygodny? Jeśli chcesz pobieżnie zapoznać się z treścią dokumentu i nie zależy Ci na bardzo dokładnym tłumaczeniu, to jest do dobre rozwiązanie. Nie polecamy jednak tej metody, gdy oczekujesz profesjonalego przekładu.

Rodzaje tłumaczeń pisemnych: Tłumaczenie specjalistyczne

Tłumaczenia specjalistyczne charakteryzują się określoną terminologią i wymagają ścisłej znajomości słownictwa i ogromnej wiedzy z zakresu danej dziedziny. Słownictwo występujące w tego typu tekstach i jego specyfika mogą okazać się trudne do zrozumienia nawet przez osobę, która zwykle wykonuje standardowe tłumaczenia.

Tłumaczenia specjalistyczne dotyczą wielu dziedzin, a są to np.:

 •  IT / informatyka
 • transport
 •  inżynieria
 •  budownictwo
 •  przemysł ciężki
 • mechanika
 •  elektronika
 •  elektrotechnika
 •  energetyka
 •  energetyka jądrowa
 • geodezja i kartografia
 •  inżynieria materiałowa

Rodzaje tłumaczeń pisemnych: Przekład poezji i przekład literacki

Tłumaczenia literackie. Uważasz, że są proste? Myślisz, że łatwo tłumaczyć np. poezję? Jeśli uważasz, że nie, to jak najbardziej masz rację. Tłumaczenia literackie należą do jednych z najtrudniejszych tłumaczeń pisemnych. Dotyczą tłumaczeń opowiadań, wierszy, literatury, sztuk teatralnych, powieści. Aby przełożyć takie dzieła trzeba mieć lekkie pióro, bogaty zasób słownictwa i niezwykłą wrażliwość literacką, a nie każdy ją posiada Ogromnym wyzwaniem podczas przekładu literackiego jest tłumaczenie poezji. Szczególnych umiejętności wymaga zachowanie odpowiedniej formy (rymów, ilości sylab) i kontekstu z języku docelowym.

Rodzaje tłumaczeń pisemnych: Tłumaczenie medyczne

Do tłumaczeń medycznych zaliczyć można tłumaczenie zwolnień lekarskich, wyników badań, opisów chorób, nazw leków, czy recept. Wymagają od tłumacza znajomości terminów medycznych, niezwykłej wiedzy i staranności. Tutaj przekład należy wykonywać bardzo starannie i dokładnie ponieważ strach wyobrazić sobie pomyłkę podczas tłumaczenia nazw leków, czy chorób. Takie uchybienia mogą okazać się fatalne w skutkach.

Rodzaje tłumaczeń pisemnych: Tłumaczenie naukowe

Ten rodzaj tłumaczenia obejmuje teksty związane z jakimiś badaniami, publikacjami naukowymi. Tu należy skupić się wokół danej dziedziny. Osoba tłumacząca powinna posiadać szeroki zasób słownictwa, jak w przypadku tłumaczeń specjalistycznych, technicznych. Takie tłumaczenie powinny być zwięzłe, dosłowne.

Rodzaje tłumaczeń pisemnych: Tłumaczenia prawne

Te tłumaczenia związane są bezpośrednio z dziedziną prawa. Dotyczą tłumaczenia umów, ustaw, kontraktów, wyroków i wielu innych dokumentów prawnych. Osoby tłumaczące tego typu dokumenty powinny posiadać wiedzę z dziedziny praca, finansów, gospodarki.

Podsumowanie: Jakie są rodzaje tłumaczeń pisemnych?

Jakie poznałeś rodzaje tłumaczeń pisemnych? Pamiętasz je wszystkie i potrafisz je opisać? Wiesz, czym się różnią? Jeśli interesujesz się zawodem tłumacza to pewnie z uwagą przeczytałeś poruszane zagadnienia i nieco zapamiętałeś. Mamy nadzieję, że poruszony temat okaże się pomocny. Wiesz już, że tłumaczenia dzielą się na ustne i pisemne, oraż że i jedne i drugie dzielą się na kolejne. Rozrożniamy tłumaczenia: przysięgłe, specjalistyczne, medyczne, maszynowe (automatyczne), naukowe i literackie, prawne. Każde z nich wymaga wiedzy z określonej dziedziny. Pamiętasz na czym polegają? Umiałbyś je opisać? Jeśli tak, to cieszymy, się, że starannie przeczytałeś opisane zagadnienia.

Mamy nadzieję, że opisaliśmy dokładnie to, czego oczekiwałeś, po co tutaj jesteś. Każdy z wymienionych rodzajów tłumaczeń jest niezwykle istotnym elementem i ma ogromny wpływ na całą specyfikę tłumaczeń. Wiadomo, ile dziedzin, tyle tłumaczy, którzy pomagają nam zrozumieć obcy język i bądźmy im za to ogromnie wdzięczni. Curzio Malaparte niegdyś powiedział, że  „język ma ogromne znaczenie nie tylko dla pisarzy, ale dla całych narodów i państw. Wojny są w pewnym względzie błędami składni”.

 

Może Cię zainteresować także:

Czym są tłumaczenia uwierzytelnione?

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]
Poprzedni post Czym są tłumaczenia naukowe i jak wpływają na nasze codzienne życie?
Następny post Tłumaczenie – praca twórcza czy odtwórcza?