Jaka jest najlepsza forma umowy z tłumaczem? Czy jest to umowa o dzieło, a może zlecenie? Tak naprawdę problem jest większy niż myślimy. Temat umowy o współpracy z tłumaczem to trudny temat. jakie elementy taka umowa z tłumaczem powinna zawierać? Na co należy zwrócić uwagę w takiej umowie? Jaką formę powinna mieć umowa o współpracy z tłumaczem? Co powinna zawierać dobra umowa? Sprawdźmy więc dziś o czym należy pamiętać podpisując umowę z biurem tłumaczeń.

Umowa o dzieło czy umowa zlecenia?

Współpraca z biurem tłumaczeń często zaczyna się od podpisania umowy. Nie wszystkie jednak biura tłumaczeń stosują umowę. Niektóre biura nie stosują umowy przy współpracy. Często wystarczy im sama faktura wystawiona przez tłumacza. Jednak podejmując współpracę z wydawnictwem, należy podpisać umowę. Jakiego rodzaju jest to umowa? Czy jest to umowa o dzieło czy umowa zlecenia? Istnieją różne rodzaje umów. Warto wiedzieć, że każda z nich wywołuje określone skutki prawne. Dodajmy – każda nieco inne. Aby określić jaką formę powinna mieć umowa o współpracy z tłumaczem, pewne kwestie musimy przypomnieć. Czym różni się umowa o dzieło od umowy zlecenia? Bez wątpienia łączy je jedno. Obie należą do umów cywilnoprawnych. Ich zakres, prawa i obowiązku stron określa kodeks cywilny. Warto jednak znać czy się różnią zanim dojdzie do zawarcia umowy.

Umowa o współpracy z tłumaczem. Umowa o dzieło

Czy umowa o współpracy z tłumaczem to umowa o dzieło? Jak powinna być skonstruowana umowa? Otóż, zgodnie z kodeksem cywilnym umowa o dzieło to umowa wyniku. Jej ocena zależy od osiągnięcia konkretnego rezultatu. Czyli inaczej – od wykonania dzieła. Tu ważny jest efekt, a nie czas poświęcony na wykonanie. Na czym polega umowa o dzieło? Zgodnie z kodeksem cywilnym przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła. I jest odpowiedzialny za jego jakość i poprawność. Zamawiający zaś zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia. Musi także odebrać dzieło. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie ciąży na wykonawcy. Dzieło powinno być wykonane osobiście. Co to oznacza? Że dzieło powinno być wykonane osobiście. Jeśli zostanie powierzone osobom trzecim, tłumacz odpowiada za ich pracę jak za własną. Umowa o dzieło ma charakter jednorazowy. Czy umowa o współpracy z tłumaczem spełnia warunki umowy o dzieło? Tak. Ponieważ celem niniejszej umowy jest osiągnięcie konkretnego rezultatu. Dlatego najczęściej ma charakter jednorazowy. A wykonanie umowy zależy od osiągnięcia celu. A jest nim tłumaczenie określonej treści. Czyli tłumaczenie jest umową rezultatu.

Umowa współpracy z tłumaczem. Umowa zlecenia

Zupełnie inaczej wygląda umowa zlecenia. Czy umowa współpracy z tłumaczem może być umową zlecenia? Czy wykonanie tłumaczenie to zlecenie? Tu ważny jest przedmiot umowy. Zgodnie z kodeksem cywilnym umowa zlecenia jest umową starannego działania. Co to oznacza? Otóż to, że wykonanie usługi nie zależy od rezultatu. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej na rzecz dającego zlecenie. To działania polegające na wykonaniu określonych zabiegów, zgodnie z wolą i wiedzą przyjmującego zlecenie. Zatem jest to umowa zobowiązująca. Do czego? Po podjęcia określonych czynności. W tej umowie liczy się należyta staranność, a nie rezultat. Przepisy o zleceniu stosuje się też do umów o świadczenie usług. Czy umowa o współpracy z tłumaczem jest umową zlecenia? Nie.

Umowa o współpracy z tłumaczem a prawo autorskie

Najczęściej z tłumaczem zawierana jest umowa o dzieło. Tłumacz przyjmuje do wykonania tłumaczenie i je realizuje. Jak na tym tle wyglądają prawa autorskie do tłumaczenia? Czy tłumaczenie jest chronione prawem autorskim? Wszystko zależy od tego, czy takie tłumaczenie jest utworem. Jeśli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest ono utworem. Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy o prawie autorskim, tłumaczenie spełnia warunki utworu. Jeśli oczywiście jest przejawem twórczej działalności tłumacza. Aby tak było, musi być przejawem jego kreatywności, intelektu i wiedzy. Dlatego umowa o współpracy z tłumaczem musi jasno określać kwestię praw autorskich. Tłumacz jako autor przekładu posiada autorskie prawa osobiste do utworu. Dlatego tak ważne jest określenie ich przeniesienia. I jej zakresu. Dzięki temu unikniemy nieporozumień na tle realizacji umowy.

W umowie powinno się ustalić dwie podstawowe kwestie dotyczące praw autorskich. Po pierwsze trzeba w niej określić, czy dochodzi do udzielenia licencji. Czy do przeniesienia praw autorskich. Po drugie należy wymienić pola eksploatacji. Są to techniczne metody wykorzystania tłumaczenia. Brak tego określenia oznacza, że zamawiający nie będzie mógł korzystać z tłumaczenia w czasie przez siebie wybranym. Ważne jest tu również nadawanie i reemitowanie treści i mógł mieć do niego dostęp. Wszystkie te kwestie muszą być jasno sprecyzowane w umowie o współpracy z tłumaczem. Taka umowa powinna zawierać wszelkie informacje dotyczące tych kwestii.

Umowa o współpracy z tłumaczem. To warto wiedzieć

Zawierając umowę z biurem tłumaczeń należy na kilka kwestii zwrócić uwagę. Przede wszystkim na to czy, proponowana umowa nie powinna być umową o pracę. Często zdarza się, że pracodawcy proponują umowy cywilnoprawne. Jeśli świadczysz pracę jak pracownik, jesteś pracownikiem. Bez względu na nazwę umowy. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, zawierasz umowę cywilnoprawną. Co warto wiedzieć o umowie współpracy z tłumaczem? Na co zwrócić uwagę? Oto kilka sugestii.

Obowiązkiem tłumacza jest wykonanie przekładu w ustalonym terminie. Zawierając umowę nikt oczywiście nie zakłada jego przekroczenia. Jednak konsekwencje niedotrzymania terminu mogą być przykre. Mogą wiązać się z zerwaniem współpracy i karą. Jest to kara umowna. To kara pieniężna wymierzana w przypadku straty poniesionej przez dającego zlecenie. Inną powszechną praktyką jest potrącanie procentu z wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. Pamiętajmy, że biuro może nawet w takiej sytuacji odstąpić od umowy. Warto na tę kwestię zwrócić uwagę.

Kolejną ważną sprawą w umowie współpracy z tłumaczem jest poufność danych. Także zasady przetwarzania danych osobowych klienta. Tłumaczowi nie wolno udostępniać materiałów osobom trzecim. Często firmy zabezpieczają się przed tym odpowiednim zapisem w umowie. Trzeba zwrócić uwagę na tę kwestię. Może okazać się, że kara pieniężna jest bardzo wysoka. Często sumy te opiewają na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dlatego warto sprawdzić jej wysokość przed zawarciem umowy.

Warto zwrócić też uwagę na czas na jaki umowa została zawarta. Może okazać się, że termin jej realizacji jest niemożliwy do utrzymania. Wówczas warto podjąć negocjacje w tym zakresie. Nie możemy dopuścić do sytuacji, gdy nie dotrzymamy warunków umowy. I to z przyczyn obiektywnych.

Kolejną ważną sprawą jest nota prawna w umowie. Określa ona zastosowanie przepisów związanych z realizacją umowy. To określenie jak rozwiązywane są wszelkie spory mogące wystąpić na tle naszej umowy. Sprawdźmy też czy możemy korzystać z własnej pomocy prawnej. To bardzo ważne kwestie. Być może nikt o tym nie myśli przy zawieraniu umowy współpracy z tłumaczem. A warto dowiedzieć się wszelkich informacji na ten temat. Pomoże nam w przyszłości uniknąć nieporozumień.

Czy warto zawierać umowę o współpracy z tłumaczem? Zawsze warto. Bez względu na to czy jesteś tłumaczem przysięgłym czy zwykłym. Czy uzyskałeś kwalifikacje od Ministra Sprawiedliwości czy nie. W pracy tłumacza liczy się przejrzystość. Przede wszystkim w zakresie współpracy. Tylko dobrze skonstruowana umowa zapewni tłumaczowi pewność i stabilizację. Taka, która dotyczy wszelkich informacji dotyczących przekładu. Tylko wtedy obie strony kontraktu są zabezpieczone. Biuro ma pewność, że usługa będzie zrealizowana starannie i na czas. Tłumacz – że otrzyma wynagrodzenie za pracę. Warunki współpracy powinny być sporządzone na piśmie. Dzięki temu tłumacz będzie mógł zająć się wyłącznie tłumaczeniem tekstów.

 

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]
Poprzedni post Czym się rożni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego?
Następny post Szkolenia dla tłumaczy online